3602 Hindi Nama-Pendek nama tahun 2023

Untuk informasi lebih lanjut dan detail tentang nama (asal, penggunaan, statistik, nama yang mendekati, mirip dan kembar) cukup klik nama.

untuk nama lavi lebih dari satu bahasa ditemukan bahwa nama ini digunakan.
#NamaBahasaJenis kelaminFormulir Tertulis Asli
1

Lavi

HindiFemininऴअवइ
2

Iniya

HindiFemininइङइयअ
3

Jothi

HindiFemininजऒतःइ
4

Raavi

HindiMaskulinऱअअवइ
5

Rampa

HindiFemininरम्पा
6

Java

HindiFemininजवा
7

Dibya

HindiFemininडइबयअ
8

Sonal

HindiFemininसोनल
9

Ashna

HindiFemininअसःङअ
10

Irita

HindiFemininईरिता
11

Megha

HindiFemininमऎगःअ
12

Durba

HindiFemininडउऱबअ
13

Swati

HindiFemininस्वाति
14

Dhun

HindiMaskulinडःउङ
15

Ania

HindiFemininअङइअ
16

Anuja

HindiFemininअनुजा
17

Dahma

HindiFemininडअःमअ
18

Aarna

HindiFemininअअऱङअ
19

Lipi

HindiFemininऴइपइ
20

Nirma

HindiFemininनिर्मा
21

Dyuti

HindiFemininडयउतइ
22

Ihita

HindiFemininइःइतअ
23

Aasia

HindiFemininअअसइअ
24

Anita

HindiFemininअनीता
25

Laiba

HindiFemininऴअइबअ
26

Gorma

HindiFemininगऒऱमअ
27

Gyana

HindiFemininगयअङअ
28

Avasa

HindiFemininअवअसअ
29

Gehna

HindiFemininगऎःङअ
30

Aakar

HindiMaskulinअअकअऱ
31

Jayma

HindiFemininजअयमअ
32

Lisha

HindiFemininऴइसःअ
33

Ayeh

HindiFemininअयऎः
34

Ivy

HindiFemininइवय
35

Kripi

HindiFemininकऱइपइ
36

Kavia

HindiFemininकअवइअ
37

Kavya

HindiFemininकअवयअ
38

Becki

HindiFemininबऎcकइ
39

Blaze

HindiFemininबऴअळऎ
40

Aamod

HindiMaskulinअअमऒड
41

Lucia

HindiFemininऴउcइअ
42

Myra

HindiFemininमयऱअ
43

Margi

HindiFemininमअऱगइ
44

Kalka

HindiFemininकअऴकअ
45

Eesha

HindiFemininऎऎसःअ
46

Aditi

HindiFemininअदिति
47

Sacha

HindiFemininसचा
48

Atti

HindiFemininअत्ति
49

Chann

HindiFeminincःअङङ
50

Jayne

HindiFemininजअयङऎ
51

Svika

HindiFemininस्विका
52

Eshna

HindiFemininऎसःङअ
53

Vani

HindiFemininवनि
54

Doyel

HindiFemininडऒयऎऴ
55

Aahil

HindiMaskulinअअःइऴ
56

Gati

HindiFemininगअतइ
57

Gira

HindiFemininगइऱअ
58

Sudha

HindiFemininसउडःअ
59

Yooni

HindiFemininयूनी
60

Chaya

HindiFeminincःअयअ
61

Krima

HindiFemininकऱइमअ
62

Kaksi

HindiFemininकअकसइ
63

Dip

HindiMaskulinदीप
64

Digna

HindiFemininडइगङअ
65

Rekha

HindiFemininऱऎकःअ
66

Hima

HindiFemininहिमा
67

Kashi

HindiMaskulinकअसःइ
68

Elina

HindiFemininऎऴइङअ
69

Lina

HindiFemininलीना
70

Esha

HindiFemininएषा
71

Karla

HindiFemininकअऱऴअ
72

Inika

HindiFemininइङइकअ
73

Kamya

HindiFemininकअमयअ
74

Kanya

HindiFemininकअङयअ
75

Bisma

HindiFemininबइसमअ
76

Ihina

HindiFemininइःइङअ
77

Hita

HindiFemininःइतअ
78

Deepa

HindiFemininदीपा
79

Bidya

HindiFemininबइडयअ
80

Lona

HindiFemininऴऒङअ
81

Mamta

HindiFemininमअमतअ
82

Ikshu

HindiFemininइकसःउ
83

Mansi

HindiFemininमअङसइ
84

Atira

HindiFemininअतइऱअ
85

Aliya

HindiFemininअऴइयअ
86

Deeba

HindiFemininडऎऎबअ
87

Ansha

HindiFemininअङसःअ
88

Jalpa

HindiFemininजअऴपअ
89

Biddy

HindiFemininबइडडय
90

Peace

HindiFemininपऎअcऎ
91

Dora

HindiMaskulinडऒऱअ
92

Sonam

HindiUnisexसऒङअम
93

Jessi

HindiFemininजऎससइ
94

Reva

HindiFemininऱऎवअ
95

Anima

HindiFeminin
96

Eeda

HindiFemininईडा
97

Devki

HindiFemininडऎवकइ
98

Belli

HindiFemininबऎऴऴइ
99

Ri

HindiFemininऱइ
100

Druti

HindiFemininडऱउतइ
101

Jital

HindiFemininजइतअऴ
102

Priti

HindiFemininप्रीति
103

Geena

HindiFemininगऎऎङअ
104

Amiti

HindiFemininअमइतइ
105

Bijli

HindiMaskulinबइजऴइ
106

Geeta

HindiFemininगीता
107

Amoda

HindiFemininअमऒडअ
108

Banhi

HindiFemininबअङःइ
109

Aapt

HindiMaskulinअअपत
110

Arja

HindiMaskulinअऱजअ
111

Anagi

HindiFemininअङअगइ
112

Jisha

HindiFemininजइसःअ
113

Ujala

HindiFemininउजअऴअ
114

Hindi

HindiFemininःइङडइ
115

Taija

HindiFemininतअइजअ
116

Aadit

HindiMaskulinअअडइत
117

Bindi

HindiFemininबइङडइ
118

Ganda

HindiFemininगअङडअ
119

Bibha

HindiFemininबइबःअ
120

Jaina

HindiMaskulinजअइङअ

Pencarian Alfabet

Nama yang dimulai dengan huruf

Nama yang diakhiri dengan huruf

Jenis-Kelamin

Arti nama

Daftar arti nama yang paling banyak dicari

Diurutkan berdasarkan frekuensi pencarian

Nama asal

Penggunaan nama dalam bahasa dan akar asal nama

Menurut jumlah nama dalam

daftar