3602 Hindi Nama-Pendek nama tahun 2024

Untuk informasi lebih lanjut dan detail tentang nama (asal, penggunaan, statistik, nama yang mendekati, mirip dan kembar) cukup klik nama.

untuk nama ob lebih dari satu bahasa ditemukan bahwa nama ini digunakan.
#NamaBahasaJenis kelaminFormulir Tertulis Asli
1

Ob

HindiMaskulin
2

Eh

HindiMaskulinएह
3

Om

HindiMaskulinओम
4

Hindi

HindiFemininःइङडइ
5

Al

HindiMaskulinअली
6

Ganda

HindiFemininगअङडअ
7

Em

HindiMaskulinएम
8

Ri

HindiFemininऱइ
9

Dorak

HindiMaskulinडोरक
10

Swati

HindiFemininस्वाति
11

Biswa

HindiMaskulinबइसwअ
12

Birju

HindiMaskulinबइऱजउ
13

Ania

HindiFemininअङइअ
14

Megh

HindiMaskulinमऎगः
15

Kavia

HindiFemininकअवइअ
16

Ahti

HindiMaskulinअःतइ
17

Bejul

HindiMaskulinबऎजउऴ
18

Svika

HindiFemininस्विका
19

Deeba

HindiFemininडऎऎबअ
20

Avni

HindiFemininअवङइ
21

Dali

HindiFemininडअऴइ
22

Kalka

HindiFemininकअऴकअ
23

Harij

HindiMaskulinःअऱइज
24

Ihita

HindiFemininइःइतअ
25

Dhanu

HindiMaskulinडःअङउ
26

Ihina

HindiFemininइःइङअ
27

Hans

HindiMaskulinःअङस
28

Brija

HindiFemininबऱइजअ
29

Rekha

HindiFemininऱऎकःअ
30

Anoop

HindiMaskulinअनूप
31

Ivy

HindiFemininइवय
32

Aarth

HindiMaskulinअअऱतः
33

Devji

HindiMaskulinडऎवजइ
34

Bhoj

HindiMaskulinबःऒज
35

Brent

HindiMaskulinबऱऎङत
36

Brant

HindiMaskulinबऱअङत
37

Kalpa

HindiMaskulinकअऴपअ
38

Iri

HindiMaskulinइऱइ
39

Dhana

HindiMaskulinडःअङअ
40

Reet

HindiMaskulinऱऎऎत
41

Java

HindiFemininजवा
42

Esh

HindiMaskulinएष
43

Bisma

HindiFemininबइसमअ
44

Aswin

HindiMaskulinअसwइङ
45

Ashim

HindiMaskulinअसःइम
46

Limpi

HindiFemininलिम्पि
47

Laabh

HindiMaskulinऴअअबः
48

Akhil

HindiMaskulinअखिल
49

Bibha

HindiFemininबइबःअ
50

Becki

HindiFemininबऎcकइ
51

Goga

HindiMaskulinगऒगअ
52

Karla

HindiFemininकअऱऴअ
53

Jahnu

HindiMaskulinजअःङउ
54

Aji

HindiFemininअजइ
55

Avasa

HindiFemininअवअसअ
56

Bidhu

HindiMaskulinबइडःउ
57

Parth

HindiMaskulinपार्थ
58

Dibya

HindiFemininडइबयअ
59

Aghat

HindiMaskulinअगःअत
60

Aamod

HindiMaskulinअअमऒड
61

Jahi

HindiMaskulinजअःइ
62

Pujan

HindiMaskulinपउजअङ
63

Irita

HindiFemininईरिता
64

Dehay

HindiMaskulinडऎःअय
65

Irish

HindiMaskulinइऱइसः
66

Kam

HindiMaskulinकअम
67

Ansha

HindiFemininअङसःअ
68

Jeetu

HindiMaskulinजऎऎतउ
69

Ahan

HindiMaskulinअहन्
70

Reva

HindiFemininऱऎवअ
71

Jas

HindiMaskulinजअस
72

Janki

HindiFemininजअङकइ
73

Aasia

HindiFemininअअसइअ
74

Srut

HindiMaskulinस्रुत
75

Rishi

HindiMaskulinऱइसःइ
76

Abbir

HindiMaskulinअबबइऱ
77

Esha

HindiFemininएषा
78

Jwala

HindiFemininजwअऴअ
79

Anna

HindiMaskulinअङङअ
80

Ibhya

HindiMaskulinइबःयअ
81

Arpan

HindiMaskulinअऱपअङ
82

Gian

HindiMaskulinगइअङ
83

Bela

HindiFemininबऎऴअ
84

Basil

HindiMaskulinबअसइऴ
85

Adi

HindiMaskulinअदि
86

Manan

HindiMaskulinमअङअङ
87

Amil

HindiMaskulinअमइऴ
88

Annie

HindiFemininअङङइऎ
89

Amy

HindiMaskulinअमय
90

Chhek

HindiMaskulinछेक
91

Jata

HindiMaskulinजअतअ
92

Lipi

HindiFemininऴइपइ
93

Bijli

HindiMaskulinबइजऴइ
94

Amiti

HindiFemininअमइतइ
95

Abhav

HindiMaskulinअबःअव
96

Ganit

HindiMaskulinगअङइत
97

Dyuti

HindiFemininडयउतइ
98

Ashna

HindiFemininअसःङअ
99

Edhit

HindiMaskulinएधित
100

Leela

HindiFemininऴऎऎऴअ
101

Ajay

HindiMaskulinअजय
102

Aniij

HindiMaskulinअङइइज
103

Reena

HindiFemininरीना
104

Arjit

HindiMaskulinअऱजइत
105

Lona

HindiFemininऴऒङअ
106

Dahma

HindiFemininडअःमअ
107

Druti

HindiFemininडऱउतइ
108

Lucia

HindiFemininऴउcइअ
109

Lisha

HindiFemininऴइसःअ
110

Anich

HindiMaskulinअनीच
111

Chaya

HindiFeminincःअयअ
112

Elias

HindiMaskulinऎऴइअस
113

Dwi

HindiMaskulinडwइ
114

Arjn

HindiMaskulinअर्जुन
115

Anjas

HindiMaskulinअङजअस
116

Anan

HindiFemininअङअङ
117

Raavi

HindiMaskulinऱअअवइ
118

Itish

HindiMaskulinइतइसः
119

Duma

HindiFemininडउमअ
120

Sanya

HindiFemininसअङयअ

Pencarian Alfabet

Nama yang dimulai dengan huruf

Nama yang diakhiri dengan huruf

Jenis-Kelamin

Arti nama

Daftar arti nama yang paling banyak dicari

Diurutkan berdasarkan frekuensi pencarian

Nama asal

Penggunaan nama dalam bahasa dan akar asal nama

Menurut jumlah nama dalam

daftar