1492 Hindi Noms Contenant Ak générés

Quelle est la signification des prénoms de bébé ? informations détaillées sur 1492 Hindi Noms Contenant Ak générés, y compris l'origine, l'utilisation, les statistiques, la liste des noms d'entreprises proches, similaires ou jumeaux, cliquez simplement sur les noms.

pour le nom dorak plus d'une langue a trouvé que ce nom est utilisé.
#NomLangueGenreForme écrite originale
1

Dorak

HindiMasculinडोरक
2

Delakshi

Hindifémininडऎऴअकसःइ
3

Bishakha

Hindifémininबइसःअकःअ
4

Lakshaki

Hindifémininऴअकसःअकइ
5

Champakmala

Hindiféminincःअमपअकमअऴअ
6

Khakhata

Hindifémininखक्खटा
7

Ishakritik

HindiMasculinइसःअकऱइतइक
8

Khemprakash

HindiMasculinकःऎमपऱअकअसः
9

Himaksh

HindiMasculinःइमअकसः
10

Chandraki

Hindiféminincःअङडऱअकइ
11

Ekaaksh

HindiMasculinऎकअअकसः
12

Chakrapaani

HindiMasculincःअकऱअपअअङइ
13

Mandakranta

Hindifémininमअङडअकऱअङतअ
14

Gajakarna

HindiMasculinगअजअकअऱङअ
15

Aakshaya

Hindifémininअअकसःअयअ
16

Akhilbihari

HindiMasculinअकःइऴबइःअऱइ
17

Akriti

Hindifémininआकार
18

Jyotiprakash

HindiMasculinजयऒतइपऱअकअसः
19

Kamakya

Hindifémininकअमअकयअ
20

Akshobhya

HindiMasculinअकसःऒबःयअ
21

Khushbakht

HindiMasculinकःउसःबअकःत
22

Malakhi

HindiMasculinमअऴअकःइ
23

Bhakti

HindiMasculinबःअकतइ
24

Balakrishna

HindiMasculinबअऴअकऱइसःङअ
25

Chakshu

HindiMasculincःअकसःउ
26

Chandhraka

Hindiféminincःअङडःऱअकअ
27

Chandrakali

Hindiféminincःअङडऱअकअऴइ
28

Khatak

HindiMasculinखटक
29

Chakrit

HindiUnisexecःअकऱइत
30

Jagatprakash

HindiMasculinजअगअतपऱअकअसः
31

Goraksh

HindiMasculinगऒऱअकसः
32

Dharmaketu

HindiMasculinडःअऱमअकऎतउ
33

Dhanalakshmi

Hindifémininडःअङअऴअकसःमइ
34

Darpak

HindiMasculinडअऱपअक
35

Chakravartee

HindiMasculincःअकऱअवअऱतऎऎ
36

Minakshi

Hindifémininमीनाक्षी
37

Devakanya

Hindifémininडऎवअकअङयअ
38

Makhesh

HindiMasculinमअकःऎसः
39

Akshadha

Hindifémininअकसःअडःअ
40

Aaraadhak

HindiMasculinअअऱअअडःअक
41

Kanyaka

Hindifémininकअङयअकअ
42

Akshiti

Hindifémininअक्षिति
43

Dhakshita

Hindifémininडःअकसःइतअ
44

Akhil

HindiMasculinअखिल
45

Balakrishnan

HindiMasculinबअऴअकऱइसःङअङ
46

Deepakala

HindiMasculinडऎऎपअकअऴअ
47

Dwarakanath

HindiMasculinडwअऱअकअङअतः
48

Devakiri

Hindifémininडऎवअकइऱइ
49

Bhadrak

HindiMasculinबःअडऱअक
50

Krishnakali

Hindifémininकऱइसःङअकअऴइ
51

Bhanuprakash

HindiMasculinबःअङउपऱअकअसः
52

Dakshinayan

HindiMasculinडअकसःइङअयअङ
53

Binayak

HindiMasculinबइङअयअक
54

Akshar

HindiMasculinअकसःअऱ
55

Bakhtawar

HindiMasculinबअकःतअwअऱ
56

Chandraprakaash

HindiMasculincःअङडऱअपऱअकअअसः
57

Akshya

HindiMasculinअकसःयअ
58

Lakshmidhar

HindiMasculinऴअकसःमइडःअऱ
59

Lakshmishree

HindiMasculinऴअकसःमइसःऱऎऎ
60

Dwaraka

HindiMasculinडwअऱअकअ
61

Chakori

Hindifémininचकोरी
62

Agnideepak

HindiMasculinअगङइडऎऎपअक
63

Deepakraj

HindiMasculinडऎऎपअकऱअज
64

Bhadraksh

HindiMasculinबःअडऱअकसः
65

Akshayakumar

HindiMasculinअकसःअयअकउमअऱ
66

Bhadrakapil

HindiMasculinबःअडऱअकअपइऴ
67

Harinaksh

HindiMasculinःअऱइङअकसः
68

Ilakkiya

Hindifémininइऴअककइयअ
69

Devaki

Hindifémininडऎवअकइ
70

Kanakabati

Hindifémininकअङअकअबअतइ
71

Chitrak

HindiMasculincःइतऱअक
72

Chandrakishore

HindiMasculincःअङडऱअकइसःऒऱऎ
73

Akshat

HindiMasculinअकसःअत
74

Enak

HindiMasculin
75

Kanaklata

Hindifémininकअङअकऴअतअ
76

Chidaakaash

HindiMasculincःइडअअकअअसः
77

Chakrapani

HindiMasculincःअकऱअपअङइ
78

Jayakrishan

HindiMasculinजअयअकऱइसःअङ
79

Lakshminarayan

HindiMasculinऴअकसःमइङअऱअयअङ
80

Akshara

Hindifémininअकसःअऱअ
81

Karnak

HindiMasculinकअऱङअक
82

Devakantha

HindiMasculinडऎवअकअङतःअ
83

Mahakanta

Hindifémininमअःअकअङतअ
84

Chaanakya

HindiMasculincःअअङअकयअ
85

Chopalakanta

HindiMasculincःऒपअऴअकअङतअ
86

Jayaketan

HindiMasculinजअयअकऎतअङ
87

Kamsantak

HindiMasculinकअमसअङतअक
88

Kanaka

HindiUnisexeकअङअकअ
89

Baisakhi

Hindifémininबअइसअकःइ
90

Hemaprakash

HindiMasculinःऎमअपऱअकअसः
91

Khakamini

Hindifémininखकामिनी
92

Lokprakash

HindiMasculinऴऒकपऱअकअसः
93

Akshansh

HindiMasculinअकसःअङसः
94

Aakarshika

Hindifémininअअकअऱसःइकअ
95

Aakriti

HindiMasculinअअकऱइतइ
96

Akashleena

Hindifémininअकअसःऴऎऎङअ
97

Chandraketu

HindiMasculincःअङडऱअकऎतउ
98

Janakibhushan

HindiMasculinजअङअकइबःउसःअङ
99

Lakshmi

HindiMasculinऴअकसःमइ
100

Kaamakya

Hindifémininकअअमअकयअ
101

Gunaakar

HindiMasculinगउङअअकअऱ
102

Janaknandini

Hindifémininजअङअकङअङडइङइ
103

Akshi

Hindifémininअकसःइ
104

Akshita

Hindifémininअक्षिता
105

Akula

Hindifémininअकउऴअ
106

Aakash

HindiMasculinआकाश
107

Athak

HindiMasculinअथक
108

Ekaksha

HindiMasculinऎकअकसःअ
109

Mahaketu

HindiMasculinमअःअकऎतउ
110

Gajalakshmi

Hindifémininगअजअऴअकसःमइ
111

Bakula

Hindiféminin
112

Bhagyalakshmi

Hindifémininबःअगयअऴअकसःमइ
113

Chakradhar

HindiMasculincःअकऱअडःअऱ
114

Kaalaka

Hindifémininकअअऴअकअ
115

Meenakshi

Hindifémininमीनाक्षी
116

Chandrakin

Hindiféminincःअङडऱअकइङ
117

Deewakar

HindiMasculinडऎऎwअकअऱ
118

Lokakriti

HindiMasculinऴऒकअकऱइतइ
119

Chandrak

HindiMasculincःअङडऱअक
120

Dakshata

Hindifémininडअकसःअतअ

Recherche alphabétique

Noms commençant par

Noms se terminant par

Genre

Signification des noms

Liste des significations de nom les plus recherchées

Trié par fréquence de recherche

Origines du nom

Utilisation des noms dans les langues et racines d'origine des noms

Par nombre de noms dans

listes