for the name tobiasz more than one language found that this name is used.
2 languages name tobiasz is used are hebrew and polish

for the name tobiasz more than one language found that this name is used.
#NameLanguageGender
1

Tobiasz

HebrewMasculine
2

Tobiasz

PolishMasculine