for the name mikolaj more than one language found that this name is used.
2 languages name mikolaj is used are greek and polish

for the name mikolaj more than one language found that this name is used.
#NameLanguageGender
1

Mikolaj

GreekMasculine
2

Mikolaj

PolishMasculine