for the name eligio more than one language found that this name is used.
2 languages name eligio is used are italian and spanish

for the name eligio more than one language found that this name is used.
#NameLanguageGender
1

Eligio

ItalianMasculine
2

Eligio

SpanishMasculine